Bezpieczeństwo poza granicami kraju

Dzisiejszy świat staje się coraz mniejszy. Coraz łatwiej nam dotrzeć do dowolnego kraju, coraz łatwiej się porozumieć. Rozwój środków transportu spowodował że szybciej znajdziemy się np. w Londynie niż dostaniemy się z jednego krańca Polski na drugi.

Modelka w podróży

Modelka w podróży

Stajemy się obywatelami świata, a obywatelami Uni Europejskiej formalnie jesteśmy już od 1 maja 2004 roku. Szczególne korzyści z tego procesu odnosi młodzież która dopiero szuka swojego miejsca w życiu. Możliwość podróżowania, studiowania, podjęcia pracy i osiedlania się w dowolnym kraju UE, jeszcze kilkanaście lat temu wydawała się nierealnym marzeniem. Dziś jest rzeczywistością.

Polacy coraz więcej podróżują, studiują poza granicami naszego kraju, podejmują tam pracę, nierzadko osiedlają się na stałe. Ten proces jest już chyba nieodwracalny, szczególnie kraje UE integrują się coraz bardziej, co znajduje wyraz we wspólnej polityce edukacyjnej, socjalnej, gospodarczej, celnej, bezpieczeństwa oraz wielu innych.

Trzeba jednak pamiętać, że pomimo coraz większego zbliżenia i ujednolicenia kultur, zwyczajów i obyczajów to istnieje ogromna ilość regionów świata które mają zupełnie odmienne systemy prawne, kulturę i zwyczaje a ich złamanie grozi wieloletnim więzieniem a nawet śmiercią.

Jeżeli w krajach Unii Europejskiej możemy czuć się obywatelami, to należy pamiętać że w innych regionach świata jesteśmy gośćmi i musimy bezwzględnie podporządkować się tamtejszemu prawodawstwu i zwyczajom.

Ten dział nie pomoże Ci zdobyć zleceń ani nie ułatwi Ci kariery modelki 😉
W zamian da Ci coś innego. Pozwoli Ci przetrwać, w nieznanym kraju, o nieznanej kulturze, wsród obcych ludzi. Będziemy go sukcesywnie rozwijać, dodając i aktualizując informacje.

W tym dziale znajdziesz informacje:

przepisy wjazdowe i wymagane dokumenty
przepisy celne
prawo danego kraju
bezpieczeństwo
służba zdrowia, wymagane ubezpieczenia
zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i wymagane szczepienia
ważne telefony policji i służb ratunkowych
telefony i adresy Polskich ambasad i konsulatów
informacje dla kierowców
przykładowe ceny popularnych artykułów, benzyny, noclegów

Bezpieczeństwo w podróżach zagranicznych

Podróże zagraniczne, zwłaszcza w celach turystycznych, są wspaniałą przygodą. Aby jednak ta przygoda nie zamieniła się w koszmar, musimy pamiętać że często jedziemy do kraju o odmiennej kulturze, tradycjach, religi, wartościach i systemach prawnych.

W obcych krajach jesteśmy też gośćmi i naszym obowiązkiem jest przestrzeganie zwyczajów i prawa danego kraju. Nie jest to tylko wyrazem grzeczności ale leży również w naszym interesie. Wybierając się w podróż do obcego kraju należy wcześniej dokładnie zapoznać się z prawemi i zwyczajami tego kraju, zwłaszcza jeżeli dotyczy to krajów o odmiennej od naszej kulturze, np. kraje muzułmańskie.

Należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach.

Przed wyjazdem z Polski powiniśmy:

zapoznać się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych);
wykupić w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz komunikacyjnych;
zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów bliskich osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku.
W czasie podróży zaleca się:

utrzymywanie regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem;
korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią;
nienocowanie w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, zamkniętymi i chronionymi;
oddawanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu;
posiadanie kilku rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywanie ich w różnych miejscach;
niezawieranie przygodnych znajomości, niekorzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczących zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku;
unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku;
w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób;
unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych;
unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi;
zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów – w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego;
unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne;
podczas wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości kondycyjnych i zdrowotnych, unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz takiegoż zachowania;
spożywanie wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzeganie zasad higieny;
niestawianie oporu w razie napadu z użyciem broni;
w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się kontaktu z polskim konsulem;
korzystanie z usług renomowanych biur turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości o charakterze lokalnym, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach.
Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet śmierci.

W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie.

W wielu krajach dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Dlatego, o czym wielokrotnie przypomina Ministerstwo, w celu uniknięcia problemów podczas pobytu za granicą obywatele polscy zamierzający podjąć pracę powinni jeszcze przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia.

Ministerstwo ostrzega, że wobec cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu na terytorium danego państwa.

W przypadku poważniejszych problemów najlepiej skontaktować się z ambasadą lub konsulatem RP w danym kraju. Trzeba jednak pamiętać że konsul nie może podjąć się pewnych czynności.

Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Należy także przy tym pamiętać, że wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta?

w razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski;
w przypadku utraty pieniędzy konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu;
należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji – w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego;
w razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.
W przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:

powiadomić rodzinę o aresztowaniu;
wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia;
dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany;
odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.
W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

Jakich działań konsul nie może podjąć?

prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich;
świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe;
załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

Podziel się z przyjaciółmi:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Nikt nie oceniał)


2 komentarze

  1. zawsze przed wyjazdem na wakacje daje znać rodzinie gdzie i na ile jadę no i nie podróżuje sama. jak byłam w turcji na wakacjach z chłopakiem szliśmy przez ulicę przytulając się mój facet popijał piwo i niechętnie się na nas patrzono, dopiero w hotelu dowiedziałam się że za duże okazywanie uczuć i picie piwa na ulicy jest źle postrzegane.

  2. Teraz czasy są coraz gorsze i coraz bardziej niebezpieczne, człowiek nawet w dużej grupie nie mogą się czuć bezpiecznie, a nawet ostatnio im większa masa ludzi tym większe niebezpieczeństwo… :/

Zostaw komentarz

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Za wulgaryzmy i linki w komentarzach traci się konto. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.
Komentarze nowych Użytkowników są przez jakiś czas akceptowane przez Moderatorów.

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*